Kelime-i Şehadet Müslümanlar İçin Anlam Ve Önemi Nedir

Ahmet

New member
Kullanıcı
Katılım
4 Haz 2017
Mesajlar
10,838
Tepkime puanı
5,175
Puanları
0
Cinsiyet
Erkek
Kelime-i Şehadet’in Arapça okunuşu:

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Kelime-i Şehadet’in Türkçe okunuşu:

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü.

Kelime-i Şehadet’in anlamı:

Ben şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki, Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resûlüdür.

  • Kelime-i Şehadet İle İlgili Hadisler
Ubâde b. Sâmit’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her kim, ‘Şehâdet ederim ki tek olan Allah’tan başka ilâh yoktur, (ortağı da yoktur); Muhammed O’nun kulu ve elçisidir; İsa da Allah’ın kulu ve Allah’ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve Allah’tan (gelen) bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır.’ derse Allah onu, cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar.”

(M140 Müslim, Îmân, 46)

Enes b. Mâlik anlatıyor: Resûlullah (sav) binitiyle giderken arkasında oturan Muâz’a seslendi: “Yâ Muâz b. Cebel!” Muâz, “Buyur yâ Resûlallah! Emret!” diyerek cevap verdi. Hz. Peygamber tekrar, “Yâ Muâz!” diye seslendi. Muâz, “Buyur yâ Resûlallah! Emret!” dedi. Bu durum üç defa tekrarlandı. Daha sonra Allah Resûlü şöyle buyurdu: “Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar…”

(B128 Buhârî, İlim, 49)

sizce hadis ve mealini okuyunca kelime-i şehadetin anlam ve önemi nedir
 

Ahmet

New member
Kullanıcı
Katılım
4 Haz 2017
Mesajlar
10,838
Tepkime puanı
5,175
Puanları
0
Cinsiyet
Erkek
Peygamber Efendimizin sahih hadislerinden birinin anlamı şöyledir:

İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve kitaplı elçisi olduğuna Şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah ‘ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak” …

İslamın şartlarını kapsaması bakımından önemi açık olan bu hadis-i şerif’ten ilk önce Kelime-i Şehadet dediğimiz ve her Müslümanın günde bir çok defa tekrarlamakla iman ve İslama bağlılığını güçlendirdiği sözleri aynen iktibas edelim:

“Eşhedü en la ilahe ill’Allah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ye resülüh” (Ben şehadet ederim ki: Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur; ve yine şehadet ederim ki: (Hazret-i) Muhammed, O’nun kulu kitaplı elçisidir).

Dikkat edilirse, ameli ibadetler diye tanımlayabileceğimiz: “savm, salat, hacc, zekat = oruç, namaz, hacc ve zekat” gibi diğer islam kuralları, Kelime-i Şehadetten sonra gelmektedir. Bu demektir ki: İslamiyette Allah’ın birliğine ve Hz, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek, bütün ibadetlerden önce gelmektedir. Çünkü öteki ibadetlerin yerine getirilmesi ancak şehadet ile mümkündür. Allah’ın birliğine inanmayan, Muhammed’in O’nun kulu ve kitapla gönderilmiş elçisi olduğuna tanıklık etmeyen kişinin: oruç, namaz, hacc, zekat gibi ibadetlerin farz olduğuna gönül bağlayıp onları ifa edeceği elbette söylenemez. Kelime-i Şehadetin gönül ile tasdik edilip dil ile de ikrar (doğrulama ve açıktan söyleme) edilmesi gereklidir.

Kelime-i Şehadet (tanıklık sözü) insana Müslümanlığını açıklama fırsatı verdiği gibi, İslam dinine giren (ihtida eden) kimse de ilk önce onu kalbiyle tasdik ve diliyle ikrar etmekle yükümlüdür.

Kelime-i Şehadet Ezan’da da tekrar edilir. Ölülere Fatiha okunduğunda, Kur’an-ı Kerim tilavet edilip okuma sona erdiğinde, duaların sonlarında ve her elverişli fırsatta Kelime-i Şahadet getirmek, bir bakıma sevap olduğu gibi, imanı da tazelemektir. Bir kudsi hadisin anlamı Kelime-i Şehadetin yüce değerini kavramaya daha elverişlidir: “Kim ki Allah’tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed, şüphesiz, O’nun kulu ve resülüdür diye şehadet ederse, cennete hak kazanmış olur”.

İslam binasının üzerinde kurulduğu beş temelin başı ve en önemlisini oluşturan şehadet kelimesi’nin son nefeste imanla gitmek için – tekrarının nasip kılınmasını da Müslümanlar Allah’tan niyaz ederler.
 

Ahmet

New member
Kullanıcı
Katılım
4 Haz 2017
Mesajlar
10,838
Tepkime puanı
5,175
Puanları
0
Cinsiyet
Erkek
Kelime-i Şehadetin islam açısından önemi
İslâm'a girişin temel şartı olan cümle. Bu Arapça cümle, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasûluh"tur. Şehadet cümlesi tevhidi ve Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğini ifade eden iki bölümden oluşur. Birinci bolümde Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci bölümde de Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna tanıklık edilir. Bu tanıklık kesinlik kazanan bir bilgi ve inancın dille açıklanması anlamındadır.

İslâm, Allah'ın birlenmesi (tevhid) ile Rasul'ün Allah'tan getirdiklerinden oluşur. Diğer tüm inanç esasları, insan ve toplum hayatını düzenleyecek emir ve yasaklar, Allah'a ve Peygamber'inin O'ndan getirdiklerine inanmanın içindedir. Bu nedenle Kelime-i Şehadet İslâm'ın en özlü bir ifadesidir ve bu cümlenin söylenmesi tüm İslâm'ın topluca (mücmel olarak) kabulü anlamına gelir. Kişinin Allah'tan başka ilah bulunmadığını söylemesi, Kur'an'ın tanımladığı tüm isim ve sıfatları ile Allah'ın varlığına iman ettiği; Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu söylemesi de onun Allah'tan getirdiği tüm emir ve yasaklara, tüm haberlere inandığı, bunlara itaatla yükümlü olduğunu kabul ettiği anlamına gelir. Aynı cümle içinde Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah'ın "kulu" olarak tanımlanması da Rasul'ün sözgelimi Hristiyanların yaptıkları gibi yüceltilmemesi, tanrılaştırılmaması gereğini ve bununla ilgili yükümlülüğü belirtir.

Kelime-i Şehadet-i söyleyen kişi müslüman ve İslam toplumunun bir üyesi olur. Artık İslâm hukukunun müslümanlara tanıdığı tüm haklara sahiptir. Eğer müslümanlarla savaş halindeki bir toplumun üyesi (harbi) ise dokunulmazlık kazanır. Öldürülemez, esir edilemez, mal varlığına el konulamaz. Hiç kimse Kelime-i şehadet'i söylemeye zorlanamaz; zorlanan kişinin şehadeti geçerli sayılmaz. Buna karşılık kendiliğinden şehadet getiren kişiden girdiğini ilan ettiği İslâm'ın tüm kural ve gereklerini öğrenmesi, yerine getirmesi beklenir.
 

Ahmet

New member
Kullanıcı
Katılım
4 Haz 2017
Mesajlar
10,838
Tepkime puanı
5,175
Puanları
0
Cinsiyet
Erkek

Ahmet

New member
Kullanıcı
Katılım
4 Haz 2017
Mesajlar
10,838
Tepkime puanı
5,175
Puanları
0
Cinsiyet
Erkek
Üst
Alt