Hristiyanlar ile ilgili ayetler

Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de Hristiyanlar ile ilgili ayetleri bu sayfada derledik. İşte Kuranı Kerim’de geçen Hristiyanlar ile ilgili ayetler.

35/32. Sonra bu Kitab’ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere mîras bırakmışızdır -onlardan kimi kendine yazık eder, kimi orta davranır, kimi de Allah’ın izniyle iyiliklere koşar-; işte bu büyük lütuftur.

10/68. “Allah çocuk edindi” dediler -Haşa, o muhtaç değildir, (çünkü) göklerde olanlar ve yerde olanlar O’nundur-; Buna dair elinizde bir belgeniz yoktur. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? 69. De ki: “Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa erişemezler”. 70. Dünyada (bir süre) geçindikten sonra dönüşleri Bizedir. İnkâr etmiş olmaları karşılığında onlara çetin azabı tattıracağız.

42/14. Onlar yalnızca kendilierine ilim geldikten sonra aralarında (doğan) çekememezlikten dolayı ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin belirli bir süre için verilmiş bir sözü olmasaydı, aralarında hemen hükmedilirdi. Onların ardından Kitab’a varis kılınanlar da, ondan kuşku verici bir şüphe içindedirler.

2/111. “Yahudî veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek” dediler. Bu, onların kuruntularıdır. De ki: “Doğru sözlü iseniz, delilinizi getirin”. 112. Hayır, iyi davranarak kendini Allah’a verenin ücreti Rabbi’nin katindadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. 113. Yahudîler: “Hıristiyanlar’ın bir temeli yoktur” dediler. Hıristiyanlar da: “Yahudîler’in bir temeli yoktur” dediler. Oysa, hepsi de Kitab’ı okuyor. Bilmeyenler de tıpkı onların konuştuğu gibi konuşur. Ancak, Allah anlaşamayıp durdukları şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

2/116. Onlar: “Allah oğul edindi” dediler. Haşa; bilakis, göklerde ve yerde olanlar O’nundur; hepsi O’na boyun eğmiştir.

2/253. Biz bu elçilerin kimine kiminden fazla iyilikte bulunduk. Allah, içlerinden kimine konuştu, kimini de mertebe bakımından yükseltti. Meryemoğlu İsa’ya açık belgeleri verdik ve onu Kutsal Ruh’la destekledik. Allah dileseydi; onlardan sonrakiler kendilerine açık belgeler geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler ve onlardan kimi inandı, kimi de inkâr etti. Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi, fakat Allah istediğini yapar.

3/19. Allah katında din İslâm’dır. Ne var ki, Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra, sırf aralarındaki çekememezlikten ötürü anlaşmazlığa düştüler. Allah’ın âyetlerini kim inkâr ederse (bilsin ki), Allah’ın hesaba çekmesi çabuk olur.

3/199. Kitaplılar’dan, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene, -Allah’a saygıyla boyun bükerek- inanan ve Allah’ın ayetlerini az bir değere satmayanlar vardır, işte onların ödülleri Rablerinin katındadır. Allah hesabı çabuk görür.

4/171. Ey Kitap Ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçek olanı söyleyin. Meryem oğlu îsa Mesîh, Allah’ın Elçisi, Meryem’e verdiği kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve elçilerine inanın. “Üçtür” demeyin; iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah, ancak tek bir Tanrı’dır, O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde olanlar ve yerde olanlar O’nundur. Vekil olarak Allah yeter. 172. Mesîh de, gözde melekler de Allah’a kul olmaktan çekinmezler. Ona tapmaktan kim çekinir ve büyüklük taslarsa, (bilsin ki) O onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

57/16. İnananların, Allah’ı anmaya ve inen gerçeğe gönülden saygı duymalarının zamanı daha gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine Kitab verilenler gibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçmiş ve yürekleri katılaşmıştı. Onların çoğu, yoldan çıkmış kimselerdi.

57/27. Onların izleri üzerinden elçilerimizi ardarda gönderdik; Meryemoğlu İsa’yı da peşlerinden gönderdik ve ona İncil’i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet duyguları ve kendilerine Bizim yazmadığımız, fakat Allah’ın rızasını kazanmak için kendilerinin icat ettikleri Ruhbanlığı -ona da gereği gibi riayet etmediler- koyduk. İçlerinde inanmış olanlara karşılıklarını verdik; ama onların çoğu yoldan çıkmıştır. 28. Ey inananlar! Allah’a saygılı olun ve Elçisi’ne inanın ki, Allah size rahmetini iki kat versin; sizin için, kendisiyle yürüyeceğiniz bir ışık var etsin; sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. 29. (Böylece) Kitap Ehli de bilmiş ola ki; onlar, Allah’ın lütfundan bir şeye güç yetiremezler ve lütuf Allah’ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

98/4. Kitab verilenler, ancak apaçık belgenin kendilerine gelmesinden sonra ayrılığa düştüler. 5. Oysa, onlar doğruya yönelerek ve dini yalnız O’na has kılarak Allah’a kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Bu ise, dosdoğru olan dindir.

5/14. “Biz Hıristiyanız” diyenlerden de sağlam söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılandan hisse almayı unuttular. Biz de kıyamete kadar aralarında düşmanlığı ve kini kışkırttık. Allah, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.

5/17. Andolsun “Allah ancak Meryem oğlu Mesîh’tir” diyenler kafir olmuşlardır. (Ey Muhammed!) De ki: “Allah, Meryem oğlu Mesih’i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, kim Allah’a karşı koyabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki hükümdarlığı Allah’a aittir. O dilediğini yaratır. Allah’ın gücü herşeye yeter”.

5/65. Şayet Kitaplılar inansalar ve Allah’a saygılı olsalardı, onların kötülüklerini silerdik ve onları nimet cennetlerine korduk. 66. Eğer onlar Tevrat’ı, Incil’i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı üstlerinden ve ayaklarının altından yiyecek elde ederlerdi. İçlerinde orta yolu tutan bir ümmet vardı. Ama onların çoğunluğu öyle kötü işler yapıyorlardı ki!..

5/72. Andolsun “Allah, Meryem oğlu Mesih’in kendisidir” diyenler kâfir olmuştur. Oysa Mesih: “Ey İsrailoğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a tapın; kim Allah’a ortak koşarsa, Allah cenneti ona haram eder; onun varacağı yer ateştir; haksızlık edenlerin yardımcıları yoktur” demişti. 73. Andolsun, “Allah üç taneden biridir” diyenler kâfir olmuştur. Oysa tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur. Onlar dediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan inkar edenlere can yakıcı bir azap dokunacaktır. 74. Allah’a dönüp O’ndan bağışlanma dilemeyecekler mi? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. 75. Meryem oğlu Mesîh sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi de dosdoğrudur. Her ikisi de yemek yerdi. Onlara âyetleri nasıl açıkladığımıza bir bak; sonra, nasıl (ayartılarak) döndürüldüklerine de bir bak. 76. (Ey Muhammed!) De ki: “Allah’tan başka size zarar da, fayda da veremeyecek birine mi tapacaksınız?” Allah işitmekte ve bilmektedir.

5/82. İnananlara en acımasız düşmanlar olarak Yahudîler’i ve Allah’a ortak koşanları bulursun. İnsanların içinde inananlara en sevgili olanların da, “Biz Hıristiyanız” diyenler olduğunu görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve papazlar vardır ve bunlar büyüklük taslamazlar. 83-84. Allah’ın Elçisi’ne ineni dinledikleri zaman, tanıdıkları hakikatlardan dolayı, gözlerinin yaşla dolduğunu ve şöyle dediklerini görürsün: “Rabbimiz! İnandık; bizi hazır bulunanlarla beraber yaz. Rabbimizin, bizi iyi insanlar arasına koymasını umarken, niçin Allah’a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım?” 85. Onların (böyle) söylediklerinden dolayı, Allah onlara içinde temelli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler verdi. İşte bu iyi davrananların ödülüdür.


alıntı
 
Üst