Help Komutu ve Parametreleri

List Komutu ve Parametreleri

"/List" komutu sunucu üstünde ; içerisinde en az 1 kullanıcı bulunan, kayıtlı ya da kayıtsız, "+p", "+s" kanal modlarının ve
"ChanServ Set Private" seçeneğinin deaktif olduğu kanalları listelemek için kullanılacak olan komuttur.

Bilgi » Kanal modlarından "+p", "+s" ve "Chanserv set private" seçeneği, belirtilen kanalın "/list" komutunda gözükmesini engeller.
Bu nedenden dolayı, bu durumları muaf olarak belirttik.

"/List" komutu IRCd tabanlı bir komuttur fakat client desteğiyle çalışmaktadır. (Ayrıntılı bilgi => /helpop ?List)
Komut üstündeki client desteğini kaldırmak için ise ; /raw list ve /quote list komutlarını uygulamamız yeterli olacaktır.

List komutu ile listeleme, sadece genel bir listelemeden ibaret değildir. Kanallara ait bazı özellikler
belirtilerek de listeleme düzenlenebilir. Bu fonksiyonları belirtebilmek için parametrelerden yararlanırız.
"/List" komutu ile kullanabileceğimiz parametreleri görebilmek için, "/version" komut dizinine başvurmamız gerekiyor.
"/version" komutunu uyguladığımızda karşımıza "ELIST" biçiminde bir bilgi çıkacaktır. Bu bilginin karşısında bulunan
"=MNUCT", bizlere list komutu ile birlikte kullanabileceğimiz parametreleri gösterir.

Bu parametrelerin anlamlarına ve nasıl kullanıldıklarına bir göz atalım..

M » Joker karakterler (? Ve *) yardımı ile "mask"a göre listeleme parametresidir.
N » Olumsuz listeleme anlamındadır, belirlemiş olduğumuz mask'ın listte çıkmaması yani NOMASK parametresidir.
U » Içerisindeki kullanıcı sayısına göre listeleme parametresidir.
C » Kanalın kuruluş tarihine göre listeleme parametresidir.
T » Kanal topicinin yazılış tarihine göre listelemedir.

Bilgi » List parametrelerinin(M,N,U,C,T) kullanımı disable(devre dışı)'dir.
Yalnızca bazı simgeler yardımıyla kanal ismine göre ve kullanıcı sayısına göre listeleme yapılabilir. Bu simgeler ;

> : ">sayı" olarak kullanılır. Belirtilen sayıdan fazla kullanıcıya sahip kanalları listeler.
< : "<sayı" olarak kullanılır. Belirtilen sayıdan az kullanıcıya sahip kanalları listeler.
! : Olumsuzluk anlamı katar. Listelemede cıkması istenmeyen mask'a sahip kanalları belirtmek içindir.

Parametrelerimizin ne anlama geldiğine değindikten sonra kullanılışlarını örnekler üzerinde görelim.

Örnek » İsminde "Help" kelimesi geçen kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list #*help*

Örnek » İsminde "Desk" kelimesi geçmeyen kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list !#*desk* ('!' işareti, görüldüğü gibi olumsuzluk anlamı katmaktadır.)

Örnek » Kullanıcı sayısı 50'den fazla olan kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list >50

Örnek » Kullanıcı sayısı 20'den az olan kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list <20

Örnek » 15 dakika önce kurulmuş kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list C<15

Örnek » Topici 40 dakikadan daha fazla süre önce yazılmış kanalları listelemek istiyorum?
Cevap » /raw list T>40

List komutu ile kullanılabilen parametrelerin kullanım şekilleri örneklerde görüldüğü gibidir. Ancak listeleyeceğimiz kanaları,
birden fazla parametre yardımı ile birden fazla özelliğe göre de listeleyebiliriz. Bu tip durumlarda belirteceğimiz parametreleri ' , ' ayıracı ile ayırırız.
Aşağıda birden fazla parametre kullanılarak yapılan listelemelere ilişkin örnekler verilecektir.

Örnek » Kullanıcı sayısı 20'den fazla olan kanalları listelemek istiyorum, ancak çıkacak liste içersinde #Sohbet kanalı bulunmasın.
Cevap » /raw list >20,!#Sohbet (Görüldüğü gibi iki parametre arası ' , ' ayıracı ile ayrılmıştır.)

Örnek » Kullanıcı sayısı 45'ten fazla, 75'ten az olan kanalları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list >45,<75

Örnek » İsminde "Help" kelimesi geçen, topici 7 dakika önce yazılmış kanalları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list T<7,#*Help*

Örnek » İlk harfi "h", son harfi "p" olan ve toplam 4 karaktere sahip olan kanallardan, #HELP kanalı harici olanları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list #h??P,!#HELP

Örnek » 14 dakika önce kurulmuş, topici 20 dakika önce yazılmış ve kullanıcı sayısı 15'ten az olan kanalları listelemek istiyorum.
Cevap » /raw list C<14,T<20,<15

Örnek » 4 haneli kanalları listelemek istiyorum, ama bu listede #Help kanalı 2 defa çıksın, #Opers kanalı ise çıkmasın.
Cevap » /raw list #????,#Help,!#Opers

Bilgi » Listeleme esnasında kanal belirtilirken "#" simgesi kullanılmaz ise, bunun anlamı
"Hem kanal isminde gecen, hem de topicte gecen." biçimindedir.

Örnek » /raw list Help
Açıklama » Kanal isminde ve topicinde " Help " sözcüğü geçen kanalların listesini verecektir.
 
Üst
Alt