Fatih Üniversitesi

 • Konbuyu başlatan Eqe
 • Başlangıç tarihi
E

Eqe

Guest
[FONT=&quot]Fatih Üniversitesi, Büyükçekmece, İstanbulda yerleşik vakıf üniversitesi. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından 18 Ocak, 1996'da kurulmuştur. Açılışını dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gerçekleştirmiştir. İngilizce ve Türkçe ile öğretim yapan üniversite, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca derslerinı de seçmeli ders olarak vermektedir. Dokuz üyesi bulunan Mütevelli Heyeti ile yönetilmektedir.Büyükçekmece (İstanbul), Ostim ve Gimat (Ankara) kampüslerinde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Akademik Yapılanması
[/FONT]


 • [FONT=&quot]Rektör: Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan[/FONT]
 • [FONT=&quot]İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili: Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç[/FONT]
 • [FONT=&quot]Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Cevdet Nergiz[/FONT]
 • [FONT=&quot]Tıp Fakültesi Dekanı: Prof Dr. Ramazan Yiğitoğlu[/FONT]

[FONT=&quot]Üniversite, Büyükçekmece Kampüsü’nde Fen - Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Biyomedikal Mühendislik Enstitüleri, İstanbul Meslek Yüksekokulu; Ostim Kampüsü’nde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Ankara Meslek Yüksekokulu ile eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakülte ve bölümleri
[/FONT]


 • [FONT=&quot]Eğitim Fakültesi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Fen-Edebiyat Fakültesi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Hukuk Fakültesi[/FONT]
 • [FONT=&quot]İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Mühendislik Fakültesi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Tıp Fakültesi[/FONT]

[FONT=&quot]Enstitü ve yüksek lisans programları
[/FONT]


 • [FONT=&quot]Fen Bilimleri Enstitüsü[/FONT]
 • [FONT=&quot]Sosyal Bilimler Enstitüsü[/FONT]
 • [FONT=&quot]Sağlık Bilimleri Enstitüsü[/FONT]
 • [FONT=&quot]Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü[/FONT]

[FONT=&quot]Meslek Yüksekokulları
[/FONT]


 • [FONT=&quot]İstanbul Meslek Yüksekokulu[/FONT]
 • [FONT=&quot]Ankara Meslek Yüksekokulu[/FONT]
 • [FONT=&quot]Ankara Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu[/FONT]

[FONT=&quot]Yüksekokullar
[/FONT]


 • [FONT=&quot]Ankara Hemşirelik Yüksekokulu[/FONT]

[FONT=&quot]Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Birimler
[/FONT]


 • [FONT=&quot]AR-GE Projeleri Yönetim Ofisi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Enformatik Bölümü[/FONT]
 • [FONT=&quot]Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü[/FONT]
 • [FONT=&quot]KOSGEB Fatih Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Koordinatörlüğü[/FONT]
 • [FONT=&quot]Medeniyetler Araştırma Merkezi[/FONT]
 • [FONT=&quot]Türk Dili Bölümü[/FONT]
 • [FONT=&quot]Yabancı Diller[/FONT]
 • [FONT=&quot]Sürekli Eğitim Merkezi[/FONT]

[FONT=&quot]Sosyal İmkânlar ve Öğrenci kulüpleri

Eğitim-öğretim faaliyetlerini 1997–1998 akademik yılından itibaren Büyükçekmece'deki modern kampüsünde sürdüren Fatih Üniversitesi; modern laboratuvarlar, derslikler, konferans salonları, sosyal tesis binaları ve öğrenci yurtlarıyla modern bir eğitim ortamına sahiptir. Sosyal tesis binasında kütüphane, sinema salonu, kafeterya, yemekhane, kitabevi, kırtasiye, terzi, kuaför ve internet kafe bulunmaktadır. Fakültelerin bünyesinde kurulan laboratuvarlarda eğitim–öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırmalar da sürdürülmektedir. Üniversite kampüslerinde öğrencilere dönük her türlü sosyal ve kültürel imkânın sunulmaktadir. Çeşitli alanlarda toplam 71 öğrenci kulübü ve topluluğu vardır.


Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Fatih Üniversitesi, bilginin üretilmesinde insana ve çevreye saygıyı temel almaktadır. Bilgiye ulaşma, bilgiyi üretme ve kullanma aşamalarında disiplinlerarası yaklaşımı ve eleştirel düşünmeyi ön plana çıkarmıştır. Eğitim ve araştırma faaliyetleri; evrensel değerleri ve bilimsel etik kuralları yerel çerçevede ele alan, üretken ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda şekillendirilmiştir.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)

Fatih Üniversitesi, kredi sistemini Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uygun hâle getirmiştir. Dersler; ders anlatımı, seminer, uygulama olarak ayrılmış, her bir ders için ECTS kredileri verilmiştir. Her bölüm için bir ECTS koordinatörü belirlenmiştir. Koordinatör, öğrencilerin ECTS ile ilgili bütün işlemlerinde onlara yardımcı olur.
Araştırma-Geliştirme

Fatih Üniversitesi; mevcut bilgiyi ve Ar-Ge çalışmalarını daha ileri düzeye ulaştırmak amacıyla araştırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu doğrultuda, birçok eğitim ve araştırma laboratuvarı kurulmuştur. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlarla ilgili projelerde öğretim üyelerimizle birlikte çalışabilmektedir. Projelere AB, TÜBİTAK ve DPT gibi kuruluşlarından önemli oranda fon desteği sağlanmakta, her yıl düzenlenen 'Proje Pazarı' etkinlikleriyle, öğretim üyeleri çeşitli ulusal ve uluslararası hibelere başvurmaları noktasında teşvik edilmektedir. Üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek, araştırma-geliştirme ve sektör-sanayi ilişkilerini koordine etmek amacıyla KOSGEB Fatih Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulmuştur.
Kampüslerimiz

Büyükçekmece, Ostim ve Gimat kampüslerinde eğitim, araştırma ve proje geliştirme amaçlı laboratuvarlar mevcuttur. Modern tesislerimiz; sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir. Serbest çalışma yapılabilecek alanlarda kablosuz internet hattı oluşturulmuş, ‘Akıllı Kampüs’ projesi devreye sokulmuştur. Kütüphane altyapısı için oluşturulan yazılım sistemi ile Üniversitemiz öğrenci ve personeli, kampüs dışından da Kütüphaneye erişebilmektedir. Üniversitemizde tüm öğrencilere ve personelimize bir mail adresi verilir.
Danışmanlık Desteği

Fatih Üniversitesinde öğrencilere eğitim, kariyer ve rehberlik alanlarında danışmanlık desteği sağlanmaktadır. Bireysel kariyer, yurt dışı eğitim, iş dünyası, rehberlik ve psikolojik danışmanlık vb. konularda öğrencilere ve mezunlara danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanında, Üniversitemizde akademik danışmanlık sistemi geliştirilmiştir.
Burs İmkânları

Fatih Üniversitesi, başarılı öğrencilere değişik oranlarda burs imkânı sunmaktadır. Öğrenim bursu, akademik başarı bursu, özel burs ve kitap bursunun yanı sıra tiyatro ve müzik dallarında yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler için Yetenek Bursu verilmektedir. Üniversitemizin burslu programlarını kazanan öğencilere, LYS’deki başarı sırası baz alınarak yurt indirimi de sağlanmaktadır.
[/FONT]
 
Üst