Cezzar Ahmet Paşa Akka Savunması

Bosna'da doğan Ahmet Paşa (1708-1804) belirli bir olgunluğa eriştikten sonra İstanbul'a giderek Hekimoğlu Ali Paşa'nın hizmetinde berberlik yaptı. Ahmet Paşa 1756 yılında, Hekimoğlu Ali Paşa ile beraber Mısır'a gönderildi. Hekimoğlu Ali Paşa 2 yıl sonra Mısır'dan ayrılınca, Abdullah Bey'in hizmetine girdi.


Bedevilere karşı seferle görevledirilen Ahmet Paşa, bu sefer sonucunda öldürülen 70 Bedevi'nin kafasını Mısır'a gönderdiğinde "deve kasabı" anlamına gelen Cezzar lakabı takıldı. (Bunu katliam olsun diye değil, otoriteyi güçlendirmek için yapmıştır.) Bu isyanı bastırmasıyla takdir toplayan Cezzar Ahmet Paşa, Bulutkapan Ali Bey tarafından beyler arasına sokularak şereflendirildi. Ahmet Paşa 1771 yılında Beyrut'u bombardıman eden Rus Donanması'na karşı yapılan taarruzda göz doldurduğu için Beyrut mütesellimliğine (Beylerbeyi'ninveya Sancakbeyi'nin vekili) atandı. 1775 yılında çıkan Tahir Ömer Ayaklanması'nı önleyerek büyük bir başarı örneği gösterdi. Ahmet Paşa'daki cevherin farkına varan vali, Ahmet Paşa'yı Akka Muhafızlığı'na atadı. Ahmet Paşa, bir müddet sonra Sayda Beylerbeyi oldu.

Sayda Beylerbeyliği görevini yaparken Lübnan, Filistin ve Ürdün'deki karışıklıkları yatıştırdı.Bu başarılarından sonra Şam Vali'liğine atandı. Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız Ordusu 1798'de Mısır'i işgale başlayınca Sultan 3.Selim, Ahmet Paşa'yı Şam bölgesini savunmakla görevlendirdi. Bu arada Napolyon El-Ariş, Gazze ve Yafa'yı işgal etti. Napolyon Osmanlı'ya gözdağı vermek için 5000 Müslüman kanı akıttı. Harekatın 40. gününde Akka önüne kadar geldi.(1798)

Akka'ya gelen Napolyon hemen kaleyi askerleri ile kuşattı. Askerlerini hemen top ateşine başlattı. Bu arada Napolyon, Cezzar Ahmet Paşa'nın çetin bir kumandan olduğunu bildiği için iki kez elçi göndererek vaatlerde bulundu. Ahmet Paşa bu elçilerin ikisinin de kellesini vurdurdu. Elçilerinin kafasının kesildiğini öğrenen Napolyon küplere bindi. Kuşatmada 1 ay bitmesine rağmen bir zafer yaşayamayan Napolyon, saldırılarını iyice sertleştirdi. Akka Kalesi'nde de erzak ve mühimmat sıkıntısı yaşanmaya başlanmıştı.
 
Üst