Atpazarı, Samanpazarı ve Koyunpazarı

Ankara Kalesi gibi kalenin çevresi de gezginler için vazgeçilemeyecek yerlerden. Bir zamanların Atpazarı, Samanpazarı ve Koyunpazarı olarak bilinen tarihi pazar yerlerinin işlevi bugün artık baharatçılara, sepetçilere ve turistik eşya satıcılarına dönüşmüştür.

Ulus mevkisine yakın bi bölgede, Ankara kalesinin güneyine düşen meydandır. Bugün meydandaki bakliyatçılar ve etrafındaki antikacılarla kalenin Çankaya’ya bakan ve Çankaya’yı ağırlayan tarafıdır. Eskinden at alım satımı, nalbant hizmeti, aksesuar satımı gibi atsal mevzularla ilgili kişilerin buluşma yeri olarak kullanılan bölgede, modifiyeli at arabalarından geçilmezmiş.

1920 ve daha önceki yıllarda Ankara’nın ticaret merkezi, Atpazarı Çarşısı idi. Başlıca ticaret emtiası zahire, tiftik, yaprak, deri ve ayrıca kitre, balmumu ve hatta az miktarda afyon idi. Bunlar İstanbul’a gönderilir, oradan da ihraç edilir idi. Bunlardan başka, ticaret emtiası sayılmasa da Ankara bahçelerinde yetişen kış armudu ve Ankara balıydı. Bunlar İstanbul’a gönderilir, kıymetli mal diye satılırdı.

Burada bulunan Çengelhan, Çukurhan, Pilavoğlu Hanı’nın büyük depoları ticaret mallarının depolanmasına ve işlenmesine müsait olduğu için Atpazarı öteden beri önemli bir çarşı idi. Ankara’nın büyük tüccarları eski tabirle Kınacızadeler, Aktarzadeler, Çuhazadeler, Yağcızadeler ve başkaları idi. Zahire, buğday, arpa toptan alım yeri istasyon civarında ambar biçimi dükkanları oluştururdu. Zahire civar köylerden, Haymana, Bala tarafından kağnı ve develerle gelirdi. ‘Yarımla’ denen sacdan yapılmış küçük, 15-16 kiloluk ölçeklerle tartılırdı. Bu emtia, trenlerle İstanbul’a sevk edilirdi. At Pazarı aynı zamanda her türlü hayvanın ve köylerin her mahsulünün satış yeri olarak bilinirdi.
 
Üst