Han

En Güzel Edep Güzel Ahlaktir...!
Kullanıcı
Katılım
20 Ocak 2021
Mesajlar
7,620
Tepkime puanı
6,991
Puanları
0
Konum
Huzur🧿
Cinsiyet
Erkek
Atatürk İlkelerinin Amacı ve Ortak Özellikleri

AtatC3BCrk-ilkelerinin-amacC4B1-ve-ortak-C3B6zellikleri.jpg


AMACI

Atatürk ilkeleri, Milli mücadele ve sonrasındaki inkılapların tamamını kucaklayan, geçmişten alınan dersleri gelecek nesillere taşıyan, bekayı, hürriyet ve istiklali esas alan, kültür kaybına uğramadan, aklı ve çağdaş medeniyeti gaye edinen ilkeler bütünüdür, yaşanan aydınlanma hareketinin tasnif edilmiş halidir, Atatürkçü düşünce sisteminin yapı taşlarıdır.

Bu ilkelerin hedef ve amacı öğrenilmeden bağımsızlık seyahati ve aydınlanma hareketi eksiksiz olarak anlaşılamaz. Bu sebeple okuyucu öncelikle o ilkelerin neden ve nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu ve nasıl hayata geçirilmek istendiğini anlamak zorundadır.

Atatürk İlkeleri 1935 senesinde kabul edilmiş ve 1937’de Anayasa’ya girmiştir.

Ana maksat; Türk toplumunun refahını, mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmaktır. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde bağımsız, onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini, Türkiye’nin global ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamaktır. Bu gerçekleştirilirken de kültürü ve benliği, toplumsal ahlakı muhafaza etmek, nüsha değil, ithal değil, uyarlanmış medeniyeti temin ve tesis etmek gayedir.

Atatürk İlkelerinin oluştuğu ortam ve özellikleri

-Osmanlı Devleti’nde yönetim 19. Yüzyılın sonlarına doğru kurumları itibariyle bozulmuştu. Bu da yenileşme ihtiyacını ortaya çıkardı.

– Milli mücadele öncesi akıl kenara konmuş, bilim terk edilmiş, yabancı hayranlığı zirve yapmış, devşirmeler yönetimlere gelmiş, milli benlik ve kültür aşağı seviyelere düşmüş ve utanılası bir hal almıştı. Mevcut durum herkes için terk edilmesi ve kurtulunması gereken bir durumdu.

– Atatürk ilkeleri, Türk vatanını parçalamak, Türk milletinin yok edilmek istendiği bir dönemde uygulanmaya başlandı. Esaret bilmeyen bir milletin can damarlarının kesilmek istenmesi, zayıflıktan yok oluşa çekilmek istenen halkı reaksiyon olarak da uyanmaya ve çare aramaya sevk etti.

– Atatürk gibi bir dehanın Türk Milletine nasip olması, aydınlanma ve kurtuluş ihtiyacını umutla besledi ve yapılabilir hale getirerek kısa sürede çok sayıda taraftar ve dava insanı teminine imkan sağladı.

– Dünyada ve Avrupa’da başlayan aydınlanma ve uyanma hareketlerinin, devamında milliyetçilik akımlarının doğal bir uzantısıdır.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

-Atatürk ilkeleri, Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından doğmuştur.

-Atatürk ilkeleri tarihi ve sosyolojik gelişmelerin bir sonucudur.

-Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile belirlendi.

-Sorunları akıl, mantık ve bilimin kurallarına göre çözmeyi öngörür,

-Kişinin hak ve özgürlüklerini korur,

-Demokratik kurallara uymayı esas alır,

-Başkasına özenerek veya taklit ederek belirlenmemiş, toplumun ihtiyaçlarından doğdu,

-Atatürk ilkeleri bir bütün olarak değerlendirilir, birbirini tamamlayıcıdır.

-Türk toplumunu çağdaşlaşmasını hedeflemiştir.

-Kabul edilmesinde hiçbir iç ve dış baskı yoktur.

-Birbirinden ayrılamaz, tek tek değerlendirilemez, bir bütünü oluşturan öğelerdir.

-Türk milliyetçiliğine dayanır, milli bir nitelik taşır.

-Gücünü Türk Tarihi ve Türk Töresinden alır.

ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARININ DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR

Türk milleti ve milli tarih bilinci

Vatan ve millet sevgisi

Milli dil

Milli bağımsızlık ve özgürlük

Bağımsız ve özgür düşünce,

Egemenliğin millete ait olması

Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükselmek

Milli kültürün geliştirilmesi

Türk milletine, milliyetçiliğine inanmak ve güvenmek

Cumhuriyet, Ordu, okul ve dinin politika dışında tutulması

Milli birlik ve beraberlik ülküsü,

Üniter yapının muhafazası, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği,

Barışçılık

Akılcılık


-Alinti-
 
Üst
Alt