Asurlular

  • Konbuyu başlatan Eqe
  • Başlangıç tarihi
Asurlular
Kuzey (Yukarı) Mezopotomya'da kurulmuşlardır. Ülkeleri dağlık olduğu için kara ticaretine yönelmişler bu amaçla Anadolu'da birçok ticaret kolonisi kurmuşlardır. Bu şekilde Mezopotamya kültürünü Anadolu'ya taşımışlardır.
- Anadolu'ya yazıyı götüren (M.Ö.2000) ve Anadolu'da yazılı tarih çağlarını başlatan Asurlardı. (İlk yazılı belgeler Kayseri-Kültepe çevresinde).
- İlk kütüphane de Asurlulara aittir.
 
Üst
Alt